Motivation avgörande framgångsfaktor för att lära sig språk

Hur man lyckas lära sig spanska

Hur man lyckas lära sig spanska. Precis som inom alla områden, är motivation avgörande framgångsfaktor. En stor påverkan på motivationen har den geografiska och sociala miljö som studenten befinner sig i. När en person uppfattar behovet som stort att kommunicera med andra på det nya språket ökar motivationen att lära sig språket. Behovet har en stark påverkan på motivationen.

Flytta till Spanien och lära sig språket

Att flytta till ett land där språket pratas ökar såklart förutsättningarna men det är ingen garanti. Det är i huvudsak två saker som lägger krokben för verklig motivation. Det ena är tillgång till ett andra språk som fungerar bra i landet och det andra är tillgång till ett subsamhälle på ett språk som du redan behärskar. Med andra ord är det inte självklart att man ska lära sig spanska bara för att man befinner sig långa perioder i spanien.

Det finns många exempel på personer som varit i Sverige för att lära sig svenska men misslyckats eller nått sitt mål först efter exceptionellt lång tid. Varför? Jo, för att engelskakunskaperna är mycket goda hos svenskarna. Man klarar sig utomordentligt bra på bara engelska i Sverige. Det minskade behovet har sänkt motivationen. Ofta omedvetet.

Subsamhällen – minskat behov, minskad motivation

Ett annat exempel är våra spaniensvenskar. Man uppskattar att runt 90 000 svenskar vistas stora delar av året i Spanien. Många av dessa lever sin vardag i ett “svenskt samhälle” på sydkusten, Mallorca eller på Kanarieöarna. Man har merparten svenska/skandinaviska vänner, läser och tittar på svenska nyheter, barnen går i svenska skolan och man tittar på svenska TV kanaler. Här finns svenska mäklare, svenska tandläkare och svenska läkare m.m.

hur man lyckas lära sig spanska
Flytta till Spanien och lära sig spanska

Det är lätt att förstå att de skandinaviska subsamhällena i Spanien bidrar till att sänka behovet av att kunna bra spanska. Minskat behov innebär för det mesta minskad verklig drivkraft, motivation.

I en relativt ny studie (2018) Language use and social inclusion in international retirement migration* om språk och social integration hittar man lite intressant läsning språk och integration bland Nordiska utlandspensionärer i Spanien:  Citat (översatt): ”Problemet är att du inte behöver lära dig spanska här. För här har du en norsk läkare, tandläkare, rörmokare och allt du vill ha på norska.

*Artikeln ”Language use and social inclusion in international retirement migration” är publicerad i tidskriften Social Inclusion.

Så lyckas du med att lära dig spanska flytande

Sammanfattningsvis, att vilja räcker inte. Det förstår vi. Men bara att vara medveten om bekvämlighetens hot mot motivationen är ett bra förstasteg. Om inte den sociala miljön skapar naturlig drivkraft att lära sig så är det

nödvändigt med högre grad av egna ansträngningar. Du kan med egen beslutsamhet och hårt arbete motverka att ta den lättaste vägen för att kommunicera i vardagen. Ta egna nya initiativ att använda spanskan i vardagen. Utöka ditt nätverk. Skaffa kontakter och vänner som enbart pratar spanska. Titta på spansk tv även fast du har tillgång till skandinaviska kanaler och så vidare. Glöm heller inte att ha rimliga och realistiska förväntningar på dig själv. Lycka till!  

Tips för att lära sig spanska flytande
Tillbaka till: spanska fraser