Skip to content

Motivation avgörande framgångsfaktor för att lära sig språk

Precis som inom alla områden, är motivation avgörande framgångsfaktor. En stor påverkan på motivationen har den geografiska och sociala miljö som studenten befinner sig i. När en person uppfattar behovet som stort att kommunicera med andra på det nya språket ökar, mer eller mindre medvetet, motivationen att lära sig. Och även motsatt. Behovet har en ganska stark påverkan på motivationen.

Med andra ord är det ingen garanti för att man lär sig spanska bara för att man befinner sig långa perioder i spanien. Det finns många exempel på personer som varit i Sverige för att lära sig svenska men misslyckats eller nått sitt mål först efter exceptionellt lång tid. Varför? Jo för att engelskakunskaperna är mycket goda hos svenskarna. Man klarar sig utomordentligt bra på bara engelska i Sverige. Det minskade behovet har sänkt motivationen. Ofta omedvetet.

 

Ett annat exempel är våra spaniensvenskar. Ca 90 000 svenskar vistas stora delar av året i Spanien. Många av dessa lever sin vardag i ett “svenskt samhälle” på sydkusten, Mallorca eller på Kanarieöarna. Man har merparten svenska/skandinaviska vänner, läser och tittar på svenska nyheter, barnen går i svenska skolan och man tittar på svenska TV kanaler. Här finns svenska mäklare, svenska tandläkare och svenska läkare. Det är lätt att förstå att det svenska samhället i Spanien bidrar till att sänka behovet av att kunna bra spanska. Kort sagt motivationen försvinner.

 
Sammanfattningsvis, att vilja räcker inte. Om inte den sociala miljön skapar en naturlig press och motivation så krävs högre grad av egna ansträngningar. Inte minst egna initiativ att använda språket man håller på att lära sig.